SCAE - Struktura
 

SCAE je krovna organizacija gradjana Crne Gore u Evropi. U svojoj strukturi, SCAE je organizovan na teritorijalnom principu, tako da su organizacije u pojedinim zemljama apsolutno nezavisne u svom radu i organizovanju, dok SCAE predstavlja centar kroz koji se vrsi povezivanje sa ostalim organizacijama sirom Evrope, kao i centar iz kojeg se koordiniraju sve aktivnosti diaspore prema domovini.

Najuze rukovodstvo SCAE predstavljaju: predsjednik, generalni sekretar i blagajnik koje bira Skupstina SCAE. Principom automatizma svi predsjednici asocijacija u pojedinim drzavama postaju i podpredsjednici SCAE, dok u onim drzavama u kojima ne postoje asocijacije ili ne postoji koncenzus oko licnosti za mjesto podpredsjednika, skupstina SCAE tajnim glasanjem vrsi izbor vrsioca duznosti potpredsjednika SCAE iz doticne drzave. Svi oni zajedno cine Izvrsni odbor SCAE ciji je osnovni zadatak implementacija odluka Skupstine SCAE, kao i koordinacija aktivnosti pojedinih clanova SCAE.

Koordinacioni odbor SCAE je organ koji se u sustini stara o sprovodjenju u djelo ciljeva i zadataka SCAE i cine ga predstavnici svih saveza.

Nadzorni odbor je zaduzen za unutrs{nju kontrolu rada SCAE kada su u pitanju materijalno-finansijske transakcije.

Savjeti SCAE su posebna tijela koja su u direktnoj saradnji sa izvrsnim odborom te predstavljaju kicmu efikasnog djelovanja organizacija diaspore. Savjete formira
Izvrsni odbor SCAE, imenuje njihove predsjednike, te regulise oblasti i principe djelovanja.

 

BACK TO LIST PRINT TOP