www.montenegro-world.com

Nakon duže pause, napokon smo odlučili da obnovimo rad kako SCAE, tako i ove web-prezentacije. 24. maja 2008 godine održaće se skup crnogorske dijaspore u Aachenu, kao i kulturna i sportska manifestacija u sklopu proslave godišnjice obnavljanja crnogorske državnosti.  Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane klubove i pojedince širom Evrope da se priključe radu Organizacionog odbora koj i je osnovan sa ciljem priprema manifestacije crnogorske dijaspore. Kontakt : info@montenegro-world.com VAŠ MONTENEGRO-WORLD WEB-TEAM