Vivcevi o Crnogorcima

Zašto Crnogorac drži dva krša pored kreveta?

Da bi mogao naveče kad podje na spavanje da ugasi svijetlo

i da provjeri je li zatvorio prozor.

Kako se najbolje primijeti kad si iz Srbije prešao u Crnu Goru?

Kad ti prestanu j...vat "lebac" a počnu oca.

                                                                                       

Kako Crnogorac poredi pridjeve?

Lijep, ljepši, a vidju mene!

Zašto Crnogorac svako jutro kasni na posao?

Izgubi puno vremena dok sve medalje i ordenje premjesti sa

pidžame na sako.

Kako su Japanci izmislili tajno oružje protiv Crnogoraca?

Lijepo im objasnili da je sex radnja.

Kako se pozdravljaju crnogorski vrapci?

Đe si sokole!

Kako se javlja crnogorski mačak na telefon?

Alo, ođe tigar.

Kako Crnogorci zovu kopile?

Dijete neznanog junaka.