SCAE - Ciljevi i zadaci

Osnovni ciljevi i zadaci SCAE su:

•Njegovanje jezika, kulture i tradicije
•Podsticanje saradnje i prijateljskih odnosa sa gradjanima i drzavama u kojima boravimo, kao i podsticanje kulturne, privredne, naucne i drugih vidova saradnje
•Organizovanje humanitarne pomoci
•Jacanje veza sa maticom
•Potpomaganje kulturnih i sportskih aktivnosti
•Lobiranje u korist Crne Gore

Nacin ostvarivanja ciljeva i zadataka:

•Koordiniranjem drustvenih aktivnosti
•Iniciranjem i pomaganjem osnivanja klubova
•Podr{kom projektima od opsteg interesa
•Organizovanjem kulturno-sportskih manifestacija
•Podsticanjem razvoja demokratije u Crnoj Gori
•Organizovanjem informativnih predavanja na temu Crna Gora
•Uticajem na sredstva javnog informisanja o objektivnom predstavljanju Crne Gore
•Pruzanjem pravne pomoci i zastite nasim gradjanima

 

(Regulisano clanovima 6, 7, 8 i 9 Statuta SCAE kao i Strategijom rada dijaspore CG autora Mateyasa Zrna iz Praga)

 

Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju

Propisuje uslove i obaveze kako clanstva, tako i organa Saveza. Vazno je napomenuti, da niko izuzev blagajnika Saveza, nema ovlascenje da u ime Saveza vrsi bilo kakve finansijske transakcije (na primjer, naplata potrazivanja, primanje naknada, skupljanje novca u humanitarne svrhe…) Ovo obavjestenje vazi i za institucije i organizacije u Crnoj Gori uz opasku da eventuelno prema njima postavljenim zahtjevima za bilo kakvu dogovorenu naknadu, ne moze biti isplacena pojedincima ili klubovima ukoliko su oni djelovali u ime SCAE, vec iskljucivo preko blagajne, u cijoj je nadleznosti sprovodjenje svih finansijskih transakcija. Vazno je jos napomenuti da, bilo koja odluka finansijskog davanja, ne obavezuje one clanove SCAE koji su glasali protiv takve odluke. Od ovog pravila je jedino iskljuceno davanje za godinju clanarinu koja do sada nije naplacivana, i koja bi na prijedlog predstavns{tva SCAE , po usvajanju od strane Skupstine na predstojecem zasijedanju, trebalo da iznosi 36 EUR godisnje u punom iznosu, odnosno do simbolicnog iznosa od 5 EUR za one clanove koji podnesu zahtjev za smanjenjem iznosa clanarine.

BACK TO LIST                         PRINT TOP