Crna Gora - Korijeni
 

Uduženje je registrovno 28 januara 2003 godine. Osnivači su se, kao neformalna grupa prijatelja, bavili sličnim problemima i prije osnivanja Udruženja. Kao jedan od rezultata tog zajedničkog djelovanja je i knjiga “ Korijeni Crnogoraca “ Prof. Božidara Božanovića, koja je ugledala svjetlost dana decembra 2002 godine. Ona predstavlja ishod dugogodišnjeg istraživanja, i u njoj su prikazane neke “nove“ istorijske činjenice, koje su do sada bile zaobilažene ili falsifikovane.

Završetkom ove knjige, osnivači su planirali dalji rad i tako je nastala ideja da se rad formalizuje, odnosno, osnovano je Udruženje“ Korijeni ”. Od marta 2003 god. do decembra 2005 godine realizovali smo četiri velika projekta i to –Okrugli sto – KAKO DALJE CRNA GORA kao i knjigu zbornik radova sa ovog okruglog stola, zatim drugi projekat je knjiga CRNOGORCI U BALKANSKIM RATOVIMA 1912 – 1913 god. treći projekat je zbirka crnogorskih pjesama od stranih i domaćih autora, pod nazivom »BISER NA KAMENU« i četvrti zbirka pjesama “ DA SE RAZUMIJEMO” autora Janka Vujisića itd.

Sprovodeći u život program Udruženja “Korijeni”, prevashodno podržavajući angažman na sveukupnom razvitku i napredku Crne Gore, u ovom teškom vremenu ekonomskih, ustavno-pravnih, kulturnih, prosvetnih, ekoloških i drugih problema, kao i na unapređivanju naše pozitivne tradicije i njenog inkorporiranja u savremene građanske i demokratske tokove, a protiv taloga negativne tradicije –Udruženje je organizovalo Okrugli sto – “Kako dalje Crna Gora”, sa relevantnim ekspertima iz različitih oblasti. Sagledavajući prošlost, a iznad svega naš aktuelni trenutak, nastojali smo, a nadamo se i uspjeli, da naznačimo perspektivu razvoja Crne Gore. Sa tog okruglog stola proizašao je zaključni dokument, koji je upućen Skupštini i Vladi Crne Gore kao i prestavnicima međunarodnih organizacija koje su kao gosti bili prisutni na ovom forumu. I pored toga što je ovaj forum bio medijski veoma dobro propraćen, dodatnim naporom smo objavili i publikovali “Zbornik radova”, kako bi stavovi eksperata, iznijeti ovom prilikom, bili dostupni širem auditorijumu.

I
Ciljevi Udruženja su: izučavanje, zaštita i reafirmacija istorije, kulture, tradicije, običaja i jezika, dalje razvijanje duhovnog, kulturnog i nacionalnog identiteta Crnogoraca, zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda svih gradjana u Crnoj Gori, kao i ekološke stabilnosti prirodnih lokaliteta od društvenog značaja.

II

Djelatnost Udruženja je proučavanje i zaštita kulturno-istorijske baštine i osnovnih ljudskih prava kako Crnogoraca i tako i svih građana Crne Gore; objavljivanje knjiga, časopisa i drugih publikacija, osnivanje i pomaganje osnivanja i rada ekoloških društava kao i izrada i implementacija projekata ekološke zaštite ugroženih lokaliteta od značaja; organizovanje naučnih, stručnih i drugih predavanja i skupova na temu nacionalnog identiteta Crnogoraca; pomaganje umjetnika i naučnika koji se bave Crnogorskim identitetom, kao i talentovanih učenika i studenata.
Upravna tijela Udruženja Korijeni cine - Skupstina i Upravni odbor udruženja.
Zarad ostvarivanja svoje svrhe i zadataka Udruženje “KORIJENI” organizovano je po odborima, prema stručnom i profesionalnom usmjerenju članova.

Udruženje može imati sljedeće odbore:

1. Odbor za istoriju, umjetnost, književnost i jezik,
2. Odbor za prosvjetu, kulturu i nauku,
3. Odbor za saradnju sa iseljenicima,
4. Odbor za ljudska prava.
5, Odbor za-ekologiju

- Udruzenje Korijeni namjerava da - razvija i objavljuje knjige, časopise, naučne radove i druge publikacije u smislu projekata Udruženja,
- da inicira organizovanje i predavanje, tribina, skupova i tečajeva, naučne i stručne projekte,u smislu istorije, kulture,ljudskih prava i sloboda i ekologije.
- da pomaže svaku javnu djelatnost usmjerenu na očuvanje kulturnih dobara i razvijanje kulture u crnogorskom narodu,
- da dodjeljuje nagrade Udruženja i pomoći umjetnicima i
naučnicima,
- da održava veze a Crnogorcima u inostranstvu.

Prepoznajući pozitivnu energiju ovog Udruženja i usmjerenja koja slijedi u svom djelovanju i radu, njegovi članovi postali su akademici, doktori nauka, pravnici, profesori, ekonomisti, inžinjeri tako da se Udruženje može pohvaliti da je od osnivanja, u dvije godine svog djelovanja, udvostručilo svoje članstvo i to značajnim imenima crnogorskog kulturnog, naučnog i javnog miljea.

Pozdrav!
Predsjednik udruženja
Ranko Perović
Moskovska 76 / III- 118
Podgorica - Crna Gora

BACK TO LIST PRINT TOP